Lihkku beivviin! Læhkoeh biejjine! Vuorbbe biejvijn!

Vi i Humanistforbundet gratulerer samefolket med dagen i dag, 6. februar!

Dette er en dag som vi alle med varmt hjerte burde markere. Den minner oss på at frihet og trygghet er viktig og at alle mennesker har lik verdi og rett til å uttrykke seg og ta vare på sine tradisjoner, språk og kulturelle uttrykk.

Mangfold

Samefolkets nasjonaldag er også en dag for å vise at vi står opp for mangfold. Og at den grove og systematiske undertrykkelsen samefolket ble utsatt for aldri må skje igjen!

Dagen markeres slik at historien ikke gjentas – for at vi skal huske, ikke glemme.

Fornorskingen

Samene ble utsatt for fornorsking i mer enn hundre år. De skulle bli lik nordmenn og fikk ikke lov til å snakke sine språk eller utføre tradisjonelle og kulturelle aktiviteter. De ble sett på som underlegne og utsatt for grove brudd på deres rettigheter.

Et sterkere samfunn

Som humanister anerkjenner vi at alle mennesker er født med egenverdi og frihet til å være den en er. Og at undertrykkelse er grunnleggende uakseptabelt. Derfor er den årlige markeringen av samefolkets nasjonaldag viktig for landet vårt og alle vi som bor her. Det er stas å gjøre stas på alle menneskers rett til å selv uttrykke seg som de ønsker. Et samfunn som oppfordrer til kulturelt mangfold er et sterkt samfunn.

Vi jubler i frydefull respekt og gratulerer samefolket med dagen..!

Publisert 6. februar 2021