Julen feires på mangfoldig vis i Norge

Mange tenker først og fremst på julen som en kristen høytid. Men i virkeligheten er bildet mer nyansert. Julen feires på mangfoldige måter – av både kristne og ikke-kristne mennesker.

Er julefeiringen for alle?

Det er ingen tvil – julen er en stor og viktig høytid i Norge. I desember er gatene fulle av julelys. Butikkene bugner av julevarer. Det lages julekurver og dorullnisser. Og det spises pepperkaker og drikkes gløgg. Men er julefeiringen for alle?

Mange anser julen som en kristen høytid. Og den kristne julefeiringen står utvilsomt sterkt i Norge. Kristne sanger, symboler og fortellinger er fremdeles flittig i bruk. Men du trenger ikke å være kristen for å feire jul.

Medlemmer av andre tros- og livssynssamfunn feirer også jul

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Religioner.no har undersøkt hvordan ulike tros- og livssynssamfunn forholder seg til julen. Svarene viser at det er stor variasjon blant medlemmene i de ulike tros- og livssynssamfunnene. Én ting er likevel sikkert: Det finnes mange muslimer, hinduister, spiritualister og ateister som feirer jul.

– Jeg tror alle har et forhold til julehøytiden, forteller Arslan Fakhruddin fra Islamic Cultural Center. – Enten det dreier seg om ferie eller ulike tradisjoner.

Ulike utgangspunkt – like verdier

For noen er julen en feiring av overgangen fra vintermørke til lysere tider. Også kjent som vintersolverv eller solsnu. For andre har ikke julen noen spesiell betydning utover litt ekstra kos og hygge i mørketiden. Uansett utgangspunkt, så synes de fleste det er fint med en høytid som dyrker viktige verdier, som medmenneskelighet, samhold og fellesskap.

– Det å kunne samles, og kunne være sammen som familie og ta vare på hverandre, det er en veldig viktig, god norsk tradisjon, mener Andre Kirsebom fra Norsk spiritualistisk trossamfunn.

Norsk jul med noen tilpasninger

De ikke-kristne har som regel ingen egne, felles tradisjoner for julefeiringen. Men mange har latt seg inspirere av norske juletradisjoner. Og har skapt feiringer basert på dette, som også inneholder elementer fra egen kultur og tro.

– Hinduer feirer jul på samme måte som mange andre nordmenn, med noen tilpasninger, forteller Krishna Victoria Kaushik fra Sanatan Mandir Sabha. – Man spiser for eksempel indisk mat i stedet for ribbe.

Vårt håp for juletiden

Vi synes det er flott at julen feires på så mangfoldige måter i Norge. Og at det er opp til hver enkelt å skape sin julefeiring. Kanskje julen kan være en tid som knytter oss tettere sammen? På tvers av tro og tvil? Med delt entusiasme for samhold og fellesskap. Vi tror i hvert fall det.

Kilder: Les mer hos religioner.no om hvordan de ulike tros- og livssynssamfunnene forholder seg til julen i Norge (del 1 og del 2).

Publisert 17. desember 2020