Raus humanisme som livssyn

Vi tenker at raushet er et fantastisk hjelpemiddel i vår humanistiske verktøykasse. Men hva er egentlig humanisme? Og hvordan forstår vi den?

Et bedre samfunn

Humanisme er et livssyn. Hvordan forstår vi verden og menneskets plass i den? Hva er et godt liv for mennesker? I tillegg til å være et perspektiv og virkelighetsforståelse byr humanismen også på holdninger og verdier som vi mener kan skape et bedre samfunn.

Verdighet og velferd i sentrum

Vi fokuserer mennesket verdighet og velferd. Hva som er godt eller vondt i en konkret situasjon, bestemmes av om konsekvensene for mennesket er positive eller negative.

Frihet, verdighet og likeverd

Dette er grunnmuren i vårt humanistiske livssyn. Alle mennesker er verdifulle i kraft av å være mennesker. Menneskeverdet er medfødt, ukrenkelig og gjelder for alle – uansett kjønn, etnisitet, legning, tro og annet som måtte differensiere oss mennesker.

Den gylne regel

Mennesket har et stort ansvar – både for seg selv og for de rundt seg. Som individer med friheter og rettigheter er vi også del av et fellesskap der det skal være plass til alle. Du og jeg har ansvar for å leve slik at ikke vår frihetsutøvelse ikke går utover andres. Vi bør handle mot hverandre «i brorskapets ånd», som det står i Menneskerettighetserklæringen. Gjør vi det kan vi skape åpne og inkluderende fellesskap som vi trenger for å leve gode liv.

Rom for tro og tvil

Vår tro er kunnskapsbasert på vitenskapens mange kjemiske, fysiske og biologiske bevis. Samtidig er det plass hos oss til alle humanister – uansett hva man tror eller tviler på. For vi tar ikke stilling til – og enda mindre setter oss til doms over – hva den enkelte tenker om noe guddommelig, åndelig eller overnaturlig fra f.eks. sin barnetro eller kulturistiske bakgrunn.

Sammen for et rausere samfunn

Vi vet at ikke alle mennesker har de samme mulighetene til å leve gode liv. Derfor er står mangfold og fellesskap sterkt og tydelig i vår organisasjon. Som vår ambisjon om å være inkluderende og bidra til et bedre samfunn rundt oss. Der den enkelte har mulighet til å være hele seg – i frihet og med verdighet, og i fellesskap med andre.

Bli medlem om også du tenker at raus humanisme er viktig for å skape et litt bedre samfunn. Det hadde vært fint.

Publisert 7. september 2020