Norges Grunnlov sier om staten vår at : «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv». Hva betyr egentlig dette? Hva er den norske humanistiske arv?

Humanisme er verdiarv

Grunnloven selv gir ingen forklaring på hva som menes med den humanistiske arven. Hvis vi leter andre steder i norske lover etter en slik forklaring, finner vi at formålsparagrafene til barnehagen og skolen tolker den kristne og humanistiske arv som verdiene «respekt for menneskeverdet og naturen, […] åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet»…

Humanisme er kunnskapsarv – åndsfrihet

https://www.norgeshistorie.no/kirkestat/kommunikasjon-og-kunnskap/1106-den-norske-humanismen.html

https://no.wikipedia.org/wiki/Humanisme#Tidlig_humanisme_i_Norge

https://nansenskolen.no/inge-eidsvag-humanisme/

Humanisme er respekt for menneskeverd

Noe om hvordan norske lover og myndigheter har jobbet og jobber for å respektere menneskeverdet til alle innbyggere, og internasjonalt? FN-engasjement? Barneombudet… Allemannsretten… Ikke perfekte systemer, men rett intensjon i bunnen!

Humanisme er humanitært engasjement – menneskeverd, likeverd og solidaritet

https://www.norgeshistorie.no/forste-verdenskrig-og-mellomkrigstiden/artikler/1636-nansens-internasjonale-engasjement.html

Nansenpass; https://snl.no/Nansen-pass

Jødesaken; https://www.apollon.uio.no/artikler/2014/1_jodeparagrafen.html og Wergeland; https://no.wikipedia.org/wiki/Wergeland_og_j%C3%B8desaken