Naturens mangfold – og oss

Livssynshumanismen har blitt kritisert for å i være individualistisk og egosentrisk, både på vegne av enkeltmennesket og menneskeheten som fellesskap, og at den i for liten grad er opptatt av verden utenfor mennesket. Det er riktig at humanismen setter mennesket og menneskeverdet i sentrum for sitt livssyn, og at man i kraft av å være menneske har krav på et sett med grunnleggende rettigheter.

Det som kanskje ikke blir kommunisert i like stor grad er det ansvaret som også følger med rettighetene. Vi må ta vare på dyrene, naturen og planeten vi bor på både for å kunne leve gode liv og utvise ansvar som gode humanister. I Humanistene forstår vi mennesker både som individ og fellesskap, og dette menneskelige fellesskapet som en del av naturen og kretsløpet til planeten vår.

Les mer: Hva er et livssyn?

Rettigheter, men også ansvar!

Vi i Humanistene er opptatt av at mennesker har rettigheter og friheter, men også ansvar – både for seg selv og for de rundt seg. Vi er en del av et fellesskap hvor det må være plass til alle. Min og din livskvalitet, våre rettigheter og friheter, er vårt felles ansvar.

Mennesker er individer med unike egenskaper. Menneskerettighetene er både individuelle og knyttet til grupper av mennesker. Dette understreker at mennesker er sosiale dyr, og trenger inkluderende og ansvarlige fellesskap for å leve gode liv.

Vi mennesker er en del av et økosystem som vi er helt avhengig av for å eksistere. Som humanister mener vi at menneskeverdet står i sentrum, men vi kan ikke snakke om menneskeverd og det å ivareta menneskelige interesser uten også å snakke om dyrene, plantene, naturen og hele det mangfoldige økosystemet vi er avhengige av for å leve.

Menneskeverd – støtte eller hinder for naturen?

I juni pågikk en spennende diskusjon om menneskeverd i Klassekampen, med innlegg fra blant annet Teodor Bruu, Odin Lysaker og Dag Hareide, om hvorvidt det å snakke om menneskeverd er til støtte eller hinder for å ivareta menneskets relasjon og etiske ansvar for naturen, eller om konseptet bør utvides til også å inkludere planter og dyr.

Les mer om denne diskusjonen i Klassekampen.

Naturlig mangfold

Det er mangfoldet og samspillet i økosystemet som i sum skaper den fantastiske verden vi lever i. Vi trenger trær og planter for å få ren luft å puste i. Vi trenger at humlene pollinerer for at planter skal gro og at mat kan dyrkes frem. Uten mangfold, intet liv.

Uavhengig av begrepsbruk og diskurs er det ingen tvil om at mennesket står i en særstilling i verden og har stor påvirkningskraft på planeten vi lever på. Samtidig har vi et like stort ansvar for å ta vare på miljøet – både for vår egen del og som et moralsk ansvar som gode humanister for andre levende skapninger. Det inkluderer planter, dyr og andre mennesker.

Menneskelig mangfold

På samme vis er det med oss mennesker. Det er ved å utnytte verdien i mangfoldet blant oss at vi er sterkest. I en homogen gruppe der alle tenker likt, tenker ingen, sies det. Der får man begrensede nye perspektiver, tanker og ideer. Der utvikler vi oss ikke.

Mangfold er en styrke og berikelse for samfunnet og bør feires som den ressursen det er. Ved å skape inkluderende fellesskap vil vi også skape et bedre samfunn der flere kan leve verdige liv.

Vil du være med å jobbe for mangfold?

Kjenner du deg igjen i vår humanisme og ønsker å bli medlem? Klikk her.  

Vil du lese mer?

Hva er et livssyn?

Hva er humanisme?


Publisert 1. august 2019.