Nansenpasset hjalp 450.000 flyktninger

Alle mennesker har krav på et verdig liv. Uavhengig hva man mener om innvandring eller flyktningpolitikk. Dette gjelder også såkalte papirløse immigranter og ureturnerbare flyktninger. Saken er igjen aktualisert med Gunnar Stålsett, som fronter sin moralske rett til å hjelpe mennesker i nød. Dette er et humanistisk syn som fremmer retten til frihet, likhet og fred – og som våre nasjonale samfunnsbyggere har frontet.

Folk har vært på vandring til alle tider

For å søke lykken, men også fra krig og naturkatastrofer. Lover og restriksjoner har forandret seg i takt med samfunnsutvikling, styresett og folks holdninger. Norge må lære av vår humanistiske tradisjon og tilrettelegge lovverk og embetsverk, slik at papirløse får midlertidige identitetspapirer. Både for å kunne bidra i samfunnet og for eventuelt å returnere til sine opprinnelsesland. For dette har vi gjort før.

Humanisten Fridtjof Nansen

sto i spissen for Nansenpasset, som i regi av tidligere FN hjalp over 450.000 flyktninger med midlertidig pass og identitet. FN utsteder i dag reisedokumenter til statsløse flyktninger, men problemet er de som er internt fordrevet, slik mange også er det i Norge. Som medmennesker bør også de få plikter og ansvar inntil en løsning om opphold endelig er avklart. Dette gjelder i Norge, men også i en rekke andre land som nå opplever en flyktningkatastrofe.

Publisert november 2019.