Humanisme for dyre- og miljøvern

I Humanistene er det ingen motsetning mellom humanisme og dyre- og miljøvern. Vi mener at alt liv har egenverdi – også dyrene og naturen. Og det har vi mennesker ansvar for å ta vare på.

Dyr og natur har egenverdi

Humanismen har blitt kritisert for å fremme holdninger som ikke er forenelige med dyre- og miljøvern. I et menneskesentrert verdensbilde må dyrevelferd og miljøhensyn naturligvis vike for menneskets interesser, lyder kritikken. Det er vi ikke enige i.

Vi i Humanistene mener at alt liv har egenverdi; også dyr og naturen. Dyrene og naturen er ikke bare verdifulle fordi de er nyttige ressurser for oss mennesker. De finnes ikke kun fordi de skal kunne anvendes for å øke menneskets lykke. De er verdifulle i kraft av at de eksisterer – på lik linje med oss mennesker.

Et moralsk ansvar

Humanismen inneholder ikke bare en forståelse av menneskets plass i verden. Den inneholder også etiske og moralske retningslinjer for hvordan vi mennesker bør leve – blant annet med tanke på våre omgivelser.

Å ta ansvar for å ivareta alt liv på planeten er en naturlig oppgave for mennesket, mener vi. For vi mennesker skiller oss fra andre levende skapninger med vår evne til å tenke, sympatisere og resonnere. Det gir oss mulighet til å bevisst påvirke omgivelsene rundt oss, i både positiv og negativ forstand. Og med det følger ansvar.

Å handle bærekraftig er en måte å ta ansvar på. Det innebærer å ta hensyn til sosiale faktorer, naturen, og til økonomiske forhold, uten å la den ene faktoren gå utover noen av de andre. Derfor kan vi ikke sette kun mennesket først.

Det betyr ikke at naturen ikke kan brukes for å oppnå menneskelige mål, men det bør gjøres på en mest mulig bærekraftig måte. Å handle bærekraftig innebærer at vi tenker langsiktig med våre handlinger, og forsøker å ta vare på jorden for fremtidige generasjoner.

Humanisme for bærekraft

Vi ønsker et samfunn hvor mennesker tar ansvar både for seg selv og sine handlinger. Vi ønsker også at vi tar ansvar for fellesskapet. Og fordi dyrene og naturen er en del av verdens fellesskap så er det også viktig å inkludere den. Derfor er humanisme forenlig med både bærekraft og et utvidet ansvar.

Så er du humanist og opptatt av dyrevelferd og miljø, er du hjertelig velkommen her i vårt inkluderende, humanistiske livssynssamfunn!

Publisert 26. august 2021