Humanisme – et nyttig verktøy i en kompleks verden