En humanistisk kamp

Alle mennesker har rett til å være den de er og elske den de elsker. Humanisme er kjærlighet og respekt for menneskelig mangfold. Derfor er Pride viktig for humanister. Fordi kampen for likeverd er en humanistisk kamp.

Denne måneden arrangeres Pride-parader og Pride-festivaler i flere store byer i Norge. Pride er en årlig feiring av kjønns- og seksualitetsmangfold. Samtidig er det en markering av at vi ikke er i mål med å sikre rettigheter og friheter for skeive i Norge og verden. Nyhetsbildet de siste ukene har gitt oss urovekkende eksempler på dette. Ikke bare er motstand, hat og vold mot LHBTQI-personer på fremmarsj mange steder ute i verden, også i Norge opplever skeive kriminalitet og trusler på grunn av sin seksuelle orientering.

Likeverd mellom alle mennesker er en helt sentral verdi i humanismen. Det samme er hvert menneskes frihet til å være den de er og uttrykke hvem de er. Derfor er kampen for likeverd for alle mennesker, uansett hvilken seksuell orientering eller hvilket kjønnsuttrykk de måtte ha, også en kamp for de humanistiske verdiene.

50 år med rettighetskamp

I år er det et halvt århundre siden Pride fant sted for første gang. Det som startet på et utested i New York som en markering mot polititrakassering av homofile, har blitt til enorme folkefester for kjærlighet og mangfold verden over. Og i Norge vokser stadig nye markeringer fram, ikke kun i Pride-måneden juni men gjennom hele året. Se blant annet nettsiden til Foreningen FRI for oversikt over mange av de norske markeringene og informasjon om hvordan du kan engasjere deg.

Det er mye å feire hvis vi ser på skeives situasjon i samfunnet de siste 50 årene, men det er også mye igjen å gjøre før alle opplever likeverd i praksis. Det er plass til og bruk for mange i kampen for like rettigheter, og Pride har sikkert rom for en frivillig til i nærheten av der du bor!

Vi heier på kjærligheten!

Humanistene tilbyr humanistisk vielse til alle som ønsker det. Da ekteskapsloven ble kjønnsnøytral i 2009, var vi ett av de første livssynssamfunnene i Norge som tilbød borgerlig vigsel for likekjønnede par. Dette har vært viktig for oss som humanistisk livssynssamfunn, og for våre seremoniledere. Vi ønsker oss et Norge der mangfold ikke bare aksepteres som naturlig, men også feires som en berikelse av fellesskapet. Derfor er det viktig for oss å legge til rette for at alle skal få feire sin kjærlighet og sine menneskelige fellesskap, uansett kjønn og seksuell orientering.

Vi har til og med vært heldige nok til å få feire kjærligheten sammen med skeive par under Pride i flere runder. I 2014 hadde vi flere intime vielser midt inne i Oslo Pride-feiringen. Det festpyntede teltet ble nærmest en stille og personlig havn i den fargerike og energiske festivalen. Under Oslo Pride i 2016 var vi ett av flere tros- og livssynssamfunn som viet par midt i selve paraden. Festkledde ektefolk og deres gjester feiret kjærligheten midt i menneskehavet, omgitt av musikk, feststemning og heiarop.

For meg personlig var det spesielt meningsfylt å vie likekjønnede par under Pride. Kjærlighet er kjærlighet, og jeg opplevde Pride som en folkefest som feirer mangfoldet. En feiring som jeg tenker er like relevant uansett om du er skeiv eller ikke. Jeg er veldig stolt over å ha fått lov til å være en del av et slikt arrangement – Madeleine Hillmann – seremonileder i Humanistene.

Nettopp fordi vi mener mangfold er bra for oss alle, har vi i Humanistene opplevd det som særlig viktig å støtte opp om Pride. Både gjennom å tilby vielser, gjennom å delta i parader og arrangementer, og gjennom å være med på folkefesten for mangfoldet. Kjærlighet er kjærlighet, uansett.

Humanistene ønsker alle en riktig god Pride-markering 2019!

Heia kjærligheten og mangfoldet!