Hei Jonas – vet du egentlig hva barnefattigdom er?

Kronikk i Dagsavisen 12. oktober 2021.
Av Elin Olsen-Nalum, seniorrådgiver i Humanistene.

Drastisk økning i barnefattigdom i Norge

Siden 2001 har det blitt dobbelt så mange barn i lavinntektsgruppen her i landet. I dag er det 115 000 barn som vokser opp i hjem med vedvarende lavinntekt og ikke har det de trenger for å ha en tilfredsstillende livskvalitet. Så mange som 1 av 7 barn har ikke tilgang til skolemat. Helsedirektoratet fremhever studier som viser de alvorlige konsekvensene av dette, som psykiske lidelser, dårlige helse og dårligere livsvilkår. Vi vet at ved å investere tidlig slipper vi å reparere senere. Derfor oppfordrer jeg Støre til å handle. Nå.

Vet ikke – eller vil ikke

Kronikk av Elin Olsen-Nalum

De færreste ønsker fattigdom, iallfall barnefattigdom. Vi kjenner til de negative konsekvensene både for barna det gjelder og for samfunnet som helhet. Likevel så øker barnefattigdommen drastisk i Norge. Det er betimelig å spørre seg om våre folkevalgte forstår alvoret i situasjonen.

Kanskje handler det om manglende kompetanse på årsak og konsekvens. Forstår en ikke alvoret eller har en riktig diagnostikk er det også umulig å iverksetteeffektive tiltak. Kanskje finnes kompetansen, men ikke handlekraft? Eller er det i handlekraftens styrke utfordringen ligger?

Uansett årsak er den negative trenden utvetydig, og det haster med å få plass konkrete politiske løsninger som gjør en forskjell. Vi får nå en ny regjering og dermed en unik mulighet til å snu trenden – men det krever vilje og det krever handlingskraft.

Uavhengig av politisk lederskap

Denne utviklingen har skjedd i periode der vi har hatt regjering med både blå og rødgrønn farge. Det sier oss noe om at det ikke nødvendigvis er den politiske ideologien som er utfordringen. Er det forståelsen av problemet eller kanskje er det viljen til å handle? Er det kraften bak tiltakene? Det blir opp til den nye regjeringen å finne ut av.

Fem konkrete tiltak som vil gjøre en forskjell

Med bakgrunn i ny kunnskap om tilstanden i Norge, fremmer Humanistene og Organisasjonen Voksne for Barn fem konkrete tiltak til Støres regjering for å få slutt på fattigdom som rammer barn;

  1. Innføre gratis, næringsrik skolemat.
  2. Indeksregulere barnetrygden for alle barn samt holde barnetrygden utenfor ved beregning av sosiale stønader.
  3. Innføre gratis barnehage og SFO.
  4. Styrke og videreutvikle fritidskortet, som dessuten må inkludere utstyr og transport.
  5. Styrke barnefaglig kompetanse i NAV og gi NAV et tydeligere ansvar for hele familiens levekår.

For vår felles fremtid

Vi har ikke tid til å vente, ett år i et barns liv kan få store konsekvenser på individnivå og for samfunnet som helhet. Situasjonen er alvorlig og den negative trenden økende.

Regjeringen oppfordres til å prioritere barn som rammes av fattigdom. Å fjerne fattigdom som rammer barn i Norge er den beste investeringen – sosialt, økonomisk, moralsk og juridisk – som kan gjøres for samfunnet.

Kronikk av Elin Olsen-Nalum

Faksimile fra Dagsavisen fra 12. oktober 2021
Publisert på humanistene.no 13. oktober 2021