Er det forståelig at PRIDE får så stor plass?

PRIDE 2021 i Oslo er over. Den har vært preget av feiringer og arrangement i inkluderingens og kjærlighetens navn. Noen har delt sin erfaring og kunnskap, mens andre har vist sin støtte gjennom deltakelse, nysgjerrighet og lærevillighet. Og svært mange er oppriktige talspersoner for inkludering og mangfold.

En måned – eller hver dag?

Vi observerer at det har vært tydelig motstand mot PRIDE fra flere hold, at det er uforståelig at PRIDE får så stor plass. Dette forteller oss at PRIDE fortsatt spiller en viktig rolle for å tydeliggjøre skeives situasjon. Og at vi må jobbe for likeverd og inkludering hver dag – ikke bare under PRIDE.

Gode mennesker

Det er enkelt å tenke at for å være gode medmennesker er det viktig å støtte likeverd og mangfold. Noen ganger har vi kanskje tanker som holder oss tilbake fra å være inkluderende, selv om vi absolutt ikke mener å ekskludere. Hva tenker du?

  • Tenker du at ekteskapet kun skal være mellom mann og kvinne?
  • Synes du det er vanskelig å forstå at noen du tenker er en gutt, kaller seg en ikke-binær person som er panfil?
  • Tenker du at det er unødvendig med PRIDE, og at du ikke helt forstår hvorfor PRIDE behøves i dag?

Crazy new stuff

Vi trenger ikke å forstå alt

Det som er viktig å huske på, er at det ikke forventes at alle skal forstå alt. Det forventes ikke at enhver skal forstå hvordan det er å bli født i feil kropp. Det forventes ikke at du og jeg skal klare å sette oss inn i hvordan det er å bli fortalt at den man er forelsket i ikke har «riktig» kjønn. Det forventes ikke at vi skal forstå hvorfor noen heller vil bli kalt «hen».

Et godt samfunn

Vi i Humanistene tror at for å skape et godt samfunn for alle, må vi akseptere og respektere at det finnes medmennesker som har andre erfaringer enn oss selv. Det er viktig å prøve og vise at alle personers trygghet er viktig, selv om vi ikke forstår alt fullt og helt.

Det personlige ansvaret er viktig, og aksept og respekt vises i at vi unngår å komme med hatefulle ytringer og nedlatende kommentarer – enten vi snakker med familie og venner, eller skriver i kommentarfelt. Ingen trenger å høre at onkel eller mamma ikke aksepterer den man er.

Hva hjertet ditt slår for

Trygghet for alle

Retten til å være trygg gjelder for alle, alltid – uavhengig av legning, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller kjønn. Vi har dessverre et stykke igjen å gå før målet om trygghet for alle er nådd.

Ifølge en rapport (1) som undersøker hvordan skeive har det i dagens Norge, melder skeive å ikke ha den samme tryggheten som andre. Det er mange grunner til det, men det at skeive er mer utsatte for blind vold, verbal hets, psykiske lidelser og diskriminering kan være noen av dem. Skeive mener også at deres livskvalitet ikke er like god som i den øvrige befolkningen.

Ord skaper virkelighet

Ordet «homo» er et av de mest brukte skjellsordene i norske skolegårder. Ord er viktige og vi ønsker å bevege oss mot et samfunn hvor vi bruker et språk som er raust og inkluderende.

Her har vi alle et ansvar om hvordan vi omtaler hverandre. Både på et individuelt nivå, men også i offentlig fora. På skolen lærer barn og ungdom primært om heterofil seksualitet mellom mann og kvinne.

Hvilke ringvirkninger får dette for dem av oss som er skeive eller ikke identifiserer seg i tokjønnsmodellen (2)? Vi ønsker et samfunn hvor alle er anerkjent og ivaretatt. Dette innebærer blant annet å ta skeives trygghet på alvor.

Kjærlighet

Varmere holdninger

La oss ta del i et fellesskap som inkluderer alle. Og velge våre ord med omhu, bidra til å skape varme holdninger som igjen kan føre til varme handlinger.

Det finnes også mange gode ressurser hvor det går an å lære mer. Nysgjerrighet og kunnskap kan bidra til et rausere og tryggere samfunn. Nedenfor er finner du tips om hvor du kan finne mer informasjon.

Komme inn i fellesskapet

Noen snakker om å komme ut av skapet. Kanskje vi burde snakke mer om komme inn i fellesskapet..?

Vi takker for en lærerik PRIDE 2021 og vi håper akkurat du vil være med å skape et rausere og tryggere samfunn for alle!

Lesetips:

(1) Karin H. Gram: 1 av 3 skeive lite tilfreds med egen psykisk helse. SSB. Januar, 2020

(2) Tokjønnsmodellen: Ideen om at mennesker enten er kvinne eller mann.

Publisert 3. juli 2021
Illustrasjoner fra kunstverkene til Björg Thorhallsdottir
(www.bjorgsunivers.no)