Om å være litt kompis

Av Alexandra Esdaile, filosof og seremonileder

Å være humanist betyr at vi omfavner visse holdninger og prinsipper. Troen på at alle mennesker er av samme verdi, uavhengig av kjønn, legning eller etnisitet står sentralt. Er du et menneske, så er du verdifull.

Store ord betyr lite

Det er lett å tenke at en selv ikke kan gjøre noe særlig. For maktesløsheten vi kan føle på når vi blir utsatt for diskriminering eller ser urettferdighet kan være lammende. Men trenger det å være sånn? De store ordene får først betydning om vi samtidig jobber for at alle skal ha like muligheter og tilgang på de samme rettighetene.

Diskriminering og urettferdighet kan være lammende.

Oppmerksomhet

Det er enkelt å leve humanismen. Som å være et godt medmenneske, en god lytter, en god venn. Kanskje du er praktisk anlagt? Har du kunnskap om hagestell, vinterdekk eller routere? Ofte handler det om å løfte blikket og se. Og å vise litt oppmerksomhet. Kanskje en ukjent som prøver å forsere gatens farer? Eller en venn som bearbeider livets prøvelser? Å anerkjenne andre der de er, ved å lytte og bry seg, er en viktig og fin måte å praktisere humanisme på.

Ofte handler det om å løfte blikket og se. Og å vise litt oppmerksomhet.

Respekt

Nære relasjoner er en fin arena for å øve oss på det vi står for. Hvis vi mener at eksempelvis respekt er viktig, kan vi vise det i praksis. Om noen er uenige med oss, kan vi likevel ha en respektfull dialog, lytte til deres meninger og forhåpentligvis oppleve at de lytter til våre. Om det er på arbeidsplassen, i vennegjengen, familien eller nabolaget.

Om noen er uenige med oss, kan vi likevel ha en respektfull dialog.

Samfunnsengasjement

Å engasjere seg i samfunnet er en glimrende mulighet til å utøve humanisme i praksis. Om det er å være trener for lilleputtlaget, å engasjere seg politisk, gå Natteravn eller noe helt annet. Handlingene våre speiler våre verdier. Dersom vi som humanister engasjerer oss, kan det bidra til å skape et litt rausere samfunn. For hver stemme betyr noe, hver mening betyr noe, hver av oss betyr noe.

Handlingene våre speiler våre verdier.

Øvelse gjør mester

Vær din egen heiagjeng, støtt og hjelp de rundt deg. Dersom vi trener på å anerkjenne folk rundt oss med tålmodighet og åpenhet, vil vane bli til virkelighet. Våre prinsipper og verdier aktualiseres gjennom handling. For uansett om det er de store prosjektene eller de små ting – det handler i stor grad om å være litt kompis.

Det handler i stor grad om å være litt kompis.

Publisert 26. oktober 2020