Bokomtale

Å leve et liv, ikke vinne en krig av Anna Kåver, psykolog og psykoterapeut innenfor kognitiv atferdsterapi.

Dette er en viktig bok om akseptering, som gir oss strategier for å mestre situasjoner vi opplever som vanskelige i livet.

Urimelige forventninger

Anna Kåver tar aller først et oppgjør med det hun mener er en urimelig og unaturlig forventning blant folk om at livet skal være uten smerte eller ubehag. Det å leve og det å være menneske er ikke fritt for sykdom eller smerte. Hvis vi tror at lykke og det å leve et godt liv er ensbetydende med å leve uten ubehag og sykdom, er vi alle dømt til å bli ulykkelige.

Distanse til utfordringer

Før vi kan ta steg for å komme oss ut av situasjonen eller endre handlingsmønster må vi se situasjonen som den er, uten subjektiv tolkning eller følelser som kommer i veien. Dette blir i boken omtalt som akseptering. Dette er kanskje det vanskeligste og krever at vi klarer å roe oss ned og får en viss distanse til den utfordringen vi står ovenfor. Da kan vi velge en god strategi for å nå våre mål.

Fra tankesett til gode valg

Boken er ment å være et lettfattelig og konkret verktøy med fokus på at hjernen og valgene vi tar er påvirkelig og kan trenes i den retningen vi ønsker. Det tar tid, men som fysisk trening – om vi øver vil det bli lettere og lettere for hver gang. Vår evne til å løse situasjonen – er avhengig av tankesett, evne til å se klart og deretter å ta aktive gode valg, leve i bedre harmoni og et bedre liv.

Åtte konkrete steg

Anbefales for alt fra hverdagsutfordringer til eksistensielle kriser. Det kan være utfordringer relatert til vår egen kropp, til mennesker i våre liv, og mål og drømmer som er vanskelig å oppnå. Om når noen vi er glade i forsvinner ut av livet, søvnplager eller rett og slett meningen med livet. Stegene (i særdeles kortfattet versjon) er:

  1. Åndedrett og hender – lukk øyene, pust med magen og legg hendene i en åpen posisjon
  2. Observer og beskriv så objektivt som mulig dine omgivelser i øyeblikket
  3. Observer og beskriv så objektivt som mulig din kropp i øyeblikket
  4. Velg å akseptere; dvs. å se situasjonen som den er (husk! aksept betyr ikke det samme som å «like» eller å «gi seg»)
  5. Aksepter igjen og igjen – følelser og tanker vil dukke opp – om nødvendig, gå tilbake til de første stegene
  6. Aksepter gjennom handling – ta et aktivt valg og handle i samsvar med dine mål
  7. Ikke unnvik, flykt, forvreng eller steng av
  8. Aksepter også om du ikke kan akseptere akkurat nå – vær snill med deg selv!

Bokomtalt av Elin Olsen-Nalum
organisasjonsrådgiver hos Humanistene

Publisert 17. februar 2021