50 års kamp for likeverd

av Elin Olsen-Nalum

I år markerer vi at det er 50 år siden vi avkriminaliserte homofili i Norge. Vi feirer en seier for menneskeverd og likeverd, og en viktig og nødvendig juridisk endring i kampen mot diskriminering. Samtidig er det viktig å anerkjenne at det faktisk bare er 50 år siden det var straffbart å være homofil i Norge, at veien hit har vært lang og at kampen for menneskeverd lang ifra er over.

Humanisme er kamp for menneskeverd og likeverd!

To av de mest sentrale verdiene i humanismen er menneskeverd og likeverd; troen på at alle mennesker har en verdi i kraft av å være menneske og at denne verdien og de rettigheter som medfølger er lik for alle mennesker. Det betyr at alle mennesker har rett til å være den de er og elske den de elsker. Ingen skal bli diskriminert eller holdt utenfor det menneskelige fellesskapet på grunnlag av hvem de er. Derfor er den skeive kampen og 50 års markeringen viktig for oss Humanistene.

Et inkluderende samfunn

Det å skape et inkluderende samfunn er en forutsetning for å bygge et godt samfunn. Jo flere som har det godt og opplever seg inkludert – jo bedre forutsetninger har vi for å skape toleranse, forståelse og fredelig samarbeid. Om vi hadde klart å legge til rette slik at alle får muligheten til å dyrke frem sitt menneskelige potensiale, delta og bidra til fellesskapet – tenk for et samfunn vi da kunne skapt! Dessverre er det ikke slik. Det var definitivt ikke slik i 1972 og enda ikke den dag i dag. Derfor er kampen for skeive og LGBTQ+ rettigheter fortsatt aktuell og denne 50-års markeringen en viktig påminner om den kampen som har blitt kjempet, seire som er vunnet – men også den kampen som gjenstår.

Straffeloven §213

Loven som ble avskaffet i 1972 var straffeloven §213. Den sa at «utuktig omgang» mellom menn skulle staffes med fengsel i inntil ett år. At samme straff ble gitt til mennesker som hadde seksuell omgang med dyr er en horribel tanke i dag, men sier dessverre noe om holdningen mot homofile på den tiden. Samme år ble også §379 avskaffet som omhandlet samboerskap og som gjorde det mulig å bo sammen uten å være gift – både for likekjønnede par og for søsken.

En viktig kursendring

1972 markerte en kursendring for forståelse om homofili fra noe kriminelt man velger, til noe naturlig man er, og noe man naturligvis ikke skal straffes for. Det satte kampen for homofiles rettigheter på agendaen både i samfunnsdebatten og i politikken, og kan sies å markere starten på en holdningsendring i det norske samfunnet. Men det har vært en lang og tidvis svært tung vei å gå fra det å ikke straffe, til å akseptere og inkludere. Her har homobevegelsen med Kim Friele i front gjort en uvurderlig jobb siden 50-tallet, både med å i forkant legge til rette for disse lovendringene, for kampen som fulgte, og som fortsetter den dag i dag.

Visste du at?!

  • 1977: Norske psykologer fjernet homofili som en psykiatrisk diagnose. Norske myndigheter fulgte etter i 1982, etter at straffeloven §135 i 1981 ble endret til å forby diskriminering på grunnlag av homofil legning i arbeidslivet. Først i 2005 ble «diskrimineringsloven» i Straffeloven utvidet til å ikke bare å forby diskriminering av homofile i arbeidslivet, men i alle samfunnets forhold.
  • 1993: Partnerskapsloven, som anerkjente homofiles juridiske rettigheter ved samboerskap (minus rett til å adoptere, assistert befruktning og religiøs vielse), ble vedtatt. Loven ble vedtatt som andre land i verden, men hadde forøvrig ikke bredt flertall på Stortinget eller i samfunnet generelt).
  • 2008: Ekteskapsloven ble endret slik at heterofilt og homofilt samliv ble juridisk likestilt – inkludert rett til ekteskap, assistert befruktning og adopsjon.
  • 2017: Det ble det lov for homofile å gifte seg i kirken. Da vedtok kirkerådet en ny vigselsliturgi for par av samme kjønn. Ikke alle presteskap eller prester ønsker for øvrig å gjennomføre homofile ekteskap.

Humanistene i front!

Da ekteskapsloven ble kjønnsnøytral i 2008, stod Humanistene klare og var ett av de første livssynssamfunnene i Norge som med stolthet tilbød vielse for likekjønnede par. Dette har vært en viktig sak for oss som humanister som forkjempere for menneskeverd og likeverd i det norske samfunnet – det at mennesker skal få rom til å være hele seg og få være en likeverdig del av fellesskapet.

Vi ønsker oss et samfunn der mangfold ikke bare aksepteres, men omfavnes og feires som en berikelse.  Derfor er det viktig for oss å legge til rette for at alle skal få feire sin kjærlighet og være en selvfølgelig del av det menneskelige fellesskap, uansett kjønn og seksuell orientering.

Humanistene + PRIDE = Sant

Som stolte ambassadører for skeives rettigheter har vi i flere år vært så heldige å få lov til å vie mange lykkelige par og feire kjærligheten sammen med dem under Oslo Pride.

I 2014 hadde vi flere intime vielser midt inne i Oslo Pride-feiringen. Det festpyntede teltet ble en slags stille og personlig kjærlighetens havn inne i den fargerike og energiske festivalen. I 2016 var vi ett av flere tros- og livssynssamfunn som viet par på en festpyntet «kjærlighetsflåte» midt i selve paraden under Oslo Pride. Festkledde brudefolk og deres gjester feiret kjærligheten midt i menneskehavet, omgitt av musikk, feststemning og heiarop.

Det var en sterk opplevelse, minnes Humanistenes seremonileder Madeleine;

«For meg personlig var det spesielt meningsfylt å vie likekjønnede par under Pride. Kjærlighet er kjærlighet, og jeg opplevde Pride som en folkefest som feirer mangfoldet. En feiring som jeg tenker er like relevant uansett om du er skeiv eller ikke. Jeg er veldig stolt over å ha fått lov til å være en del av et slikt arrangement»

Humanistene er stolte over at vi kan skape en trygg og åpen arena for skeiv kjærlighet. Vi har viet alle – uavhengig av kjønn eller legning – som en av de første aktørene i Norge helt siden loven åpnet for det i 2008, og det vil vi stolt fortsette å gjøre i fremtiden. Kjærlighet er kjærlighet, uansett.

Vil du vite mer om Humanistenes vigselstilbud, kan du lese her.

Av seniorrådgiver Elin Olsen-Nalum i Humanistene
Publisert 20. april 2022