Humanisme og verdier

Vi tolererer at mennesker har forskjellige filosofiske, religiøse, kulturelle og politiske begrunnelser for begrep som menneskeverd, verdighet, rettferdighet, frihet og fred.

Det er allikevel viktig for oss at du er trygg på hva vi tenker og mener. Her er en stadig voksende liste av sentrale verdier med relevans til humanismen og våre liv.

Har du innspill og refleksjoner, og/eller forslag til andre verdibaserte ord og begrep, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt!