Humanistenes (stadig større) ordbok

Alle har vi forskjellige filosofiske, religiøse, kulturelle og politiske oppfatninger av ord og begrep. I denne uformelle humanistordboken ser du hva og hvordan vi tenker om helt vanlige norske ord. 

Aksept

 • Gripe livet på dets egne betingelser. 
 • Møte sannhet med ærlighet. 
 • Anerkjenne andre og seg selv for egenskaper vi har.
 • Ikke dømme og kritisere det vi ikke har kontroll over.
 • Akseptere seg selv.

Anerkjennelse 

 • Verdsette det gode i livet.
 • Være takknemlige.
 • Verdsette mennesker og læring.
 • Anerkjenne og gi anerkjennelse til andre. 
 • Viktig fordi vi, som mennesker, er avhengige av hverandre.

Ansvar

 • Gjøre det vi lover og alltid gjøre vårt beste.
 • Vilje til å stå til ansvar for våre valg. 
 • Påta oss oppgaver med engasjement og pålitelighet.
 • Ha forståelse og skille mellom hva som er vårt og andres ansvar.
 • Gi respons på en god måte.

Besluttsomhet

 • Ta avgjørelser med bestemthet.
 • Ha mot og evne til å skjelne viktighet.
 • Mot til handlingskraft.
 • Er tilfreds med beslutninger.
 • Valg ut fra humanistiske verdier som respekt og verdighet.

Dannelse 

 • Respekt for andre.
 • Oppføre oss – også når det er utfordrende.
 • Vennlig framferd og omtanke for andre.
 • Høflig tilstedeværelse.
 • Hele tiden utvikle oss og lære mer om oss selv og verden.

Empati

 • Anerkjenne de kvaliteter livets viktige seremonier gir oss.
 • Delta i andres liv og sette oss inn i andres situasjoner og forstå hva mennesker erfarer.
 • Bli dypt oppmerksom på tanker og følelser med en deltakelse slik at andre får større klarhet i egne tanker.
 • Beskytte oss mot fordommer, klandring og dømming som splitter mennesker.
 • Inspirere til å gjøre gode ting for gode liv – umistelig avhengige av hverandre.

Engasjement

 • Bry seg inderlig om en person, et mål eller en overbevisning. Det vi som humanister vil, går vi helhjertet inn for.
 • Sette mål om at mennesker skal leve gode liv og vi løfter dem og holder dem.
 • Gjøre en ekstra innsats for humane verdier.
 • Være trofaste i våre relasjoner og bidra til å løse problemer.
 • Styrke vår indre integritet og øker evnen vår som humanister til å bære ansvar og respekt for mennesket.

Enhet

 • Gir styrke og fører mennesker sammen.
 • Forbund med mennesker og alt liv.
 • Frir oss fra splittelse og fordommer.
 • Fører til fred og overvinner frykt.
 • Oppstår når vi verdsetter mennesker og familien.

Enkelhet

 • Tilfreds med livet. 
 • Oppmerksomme på hva som er viktig i livet.
 • Verdsetter dem vi elsker.
 • Frigjørelse fra overdrivelser.
 • Gleder oss over små ting i nuet.

Entusiasme

 • Sette pris på det vi har og hva vi har oppnådd.
 • Åpne for livet og for undring.
 • Gjøre våre oppgaver helhjertet.
 • Se glede i humor.
 • Leve nå og for nye generasjoner.

Fleksibilitet

 • Å tilpasse og forandre seg under livets skiftende omstendigheter.
 • Gjøre valg og se utfordringer og muligheter i det som skjer rundt oss.
 • Møte utfordringer med fleksibilitet, styrke og tillit når det uventede skjer.
 • Vilje til å endre vaner og gjør ting på nye måter.
 • Vilje til å vokse og ønsker overraskelser velkommen 

Flid

 • Gjøre det som trengs – med omsorg, fokus og årvåkenhet
 • Ville lykkes
 • Vilje til det fremragende
 • Ivareta relasjoner med glede og engasjement
 • Tilfredsstillelse for vårt indre liv

Forståelse 

 • Medfølelse.
 • Hjelpe mennesker med vår forståelse.
 • Innsikt i tanker og følelser.
 • Søke å forstå mennesker.
 • Være oppmerksom overfor medmennesker.

Fredfull

 • Indre fred og ro.
 • Følelse av harmoni. 
 • Fravær av stress.
 • Kontroll av sinne.
 • Inspirere til fred i egne liv.

Gavmildhet

 • Å gi noe til andre som er av verdi for oss.
 • Dele av det vi har.
 • La andre gi til oss.
 • Skape oppmerksomhet til folk rundt oss.
 • Gi med glede.

Glede

 • Dyp følelse av velvære. 
 • Kilde til fred og lykke. 
 • Fører til humør.
 • Skaper verdsettelse og tilfredshet.
 • Vedvarende følelse at alt er bra.

Glød

 • Lidenskap for et formål vi verdsetter høyt.
 • Virkeliggjøre det som er mulig med iver og entusiasme.
 • Være for noe og løse oppgaver med glede.
 • Tjene en sak som vi tror er sann og ekte.
 • Inspirere vår overbevisning.

Godhet 

 • Omsorg og medfølelse.
 • Omtanke for andres velferd.
 • Varme og vennlighet – og klare til å hjelpe.
 • Kjærlighet.
 • Ta vare på egen helse og jorden vi låner.

Hengivenhet

 • Engasjere oss i noe av stor betydning for oss.
 • Fokusere viktige ting i livet.
 • Helhjertet engasjement.
 • Bry oss om hverandre.
 • Gi alt vi har – og alt vi er.

Hensynsfull

 • Oppmerksom på andres behov.
 • Ta omtenksomme avgjørelser.
 • Snakke med mildhet og taktfullhet.
 • Reflektere over resultatene av våre valg.
 • Bidra til andres lykke.

Hjelpsomhet

 • Gjøre nyttige ting for andre.
 • Hjelpe folk med ting de ikke kan gjøre selv.
 • Mot til å be om hjelp.
 • Bedre andres liv.
 • Tid til å reflektere over hva folk virkelig trenger.

Høflighet

 • Behandle andre med respekt.
 • Vise folk at vi respekterer og verdsetter dem.
 • Anmode, ikke kreve.
 • Lytte når andre snakker.
 • Vise at vi bryr oss og at de er betydningsfulle.

Håp

 • Se mot fremtiden med tillit og tro.
 • Møte motgang med optimisme.
 • Vilje til å leve fullt og helt.
 • Mot til å fortsette.
 • Gir tro på å prøve igjen og igjen. 

Idealisme

 • Visjon om det mulige og umulige.
 • Drivkraft til å gjøre en forskjell.
 • Lidenskap for det meningsfulle i livet.
 • Tro på menneskets endringskraft.
 • Våge å ha store drømmer og agere deretter.

Initiativ

 • Kreativ handling.
 • Formidle dristige, nye ideer.
 • Finne nye måter å løse problemer på.
 • Stole på oss selv og ta ansvar.
 • Ta utfordringer med entusiasme.

Integritet

 • Stå for det vi mener er riktig.
 • Tro mot våre idealer og etterleve verdier.
 • Holder avtaler.
 • Verdsette utfordringer.
 • Utøve rettferdighet.

Jovial 

 • Være omgjengelig. 
 • Være forståelsesfull og empatisk. 
 • Unngå negativt stress.
 • Være tillitsfull.
 • Ha godt humør.

Verdier K – Å