Med hjertet i hånden

Ill.: Björg Thorhallsdottir

  1. Bidra med raus humanisme for å skape et bedre samfunn.
  2. Aktivt medvirke til en nyansert og konstruktiv dialog.
  3. Vi fokuserer inkludering og fellesskap mot diskriminering og rasisme.
  4. Kontinuerlig adressere menneskets rettigheter og verdier.
  5. Utvise omsorg for natur og miljø og alt liv rundt oss.