Kan humanister gravlegges på kirkegården?

– Hvor kan jeg gravlegges hvis jeg ikke er medlem i kirken? Det er noe mange lurer på, selv om svaret er enkelt: Ja – alle kan gravlegges på kirkegården, uansett tro, ikke-tro eller tvil!

Et sted for å minnes

Begravelse er en tradisjon som står sterkt i Norge. Det er fortsatt slik at de fleste velger gravlegging når de har mistet en av sine nærmeste – om det er kistebegravelse eller urnenedsettelse. For noen har en familiegrav på et spesielt sted, andre ønsker gravlegging av religiøse grunner. De fleste av oss synes uansett det er fint med et sted å besøke i ettertid. Som et siste hvilested for den avdøde – et sted for å minnes levd liv.

Stor usikkerhet

Selv om de fleste har en formening om gravlegging, er det mye usikkerhet rundt dette, og særlig blant ikke-kristne. Er kirkegården forbeholdt medlemmer av kirken? Blir ikke-kristne gravlagt utenfor kirkegården som i gamle dager eller har de kanskje en helt egen gravplass? Spørsmålene og misforståelsene er mange.

Et minnested for alle

At folk antar at kirkegården tilhører de kristne er kanskje ikke så rart, begrepet tatt i betraktning. Men slik er det ikke. Kirkegården er ikke forbeholdt medlemmer av kirken! For gravplassene våre er kommunale og med det vårt allemannseie, selv om det er kirken som forvalter dem. Men alle kan gravlegges på kirkegården, uansett hva man tror eller tviler på.

Fra kirkegård til gravplass

Begrepet «kirkegård» er fjernet fra lovteksten om gravferd – nå heter det «gravplass». Det går nok fortsatt en tid før gravplass er blitt dagligtale – og at mulighetene for ikke-kristen gravlegging er blitt allment kjent.

En unødvendig byrde

Usikkerheten rundt ikke-kristen gravferd på kirkegården er fortsatt problematisk. Folk vegrer seg faktisk for å melde seg ut av kirken på grunn av dette, selv om de ikke har tilhørighet til den kristne tro. Vi tenker det er på tide å fjerne all tvil om at gravplassene er åpne for alle.

Spørsmål om gravferd?

Har du spørsmål om gravferd basert på et humanistisk verdigrunnlag, håper vi du tar kontakt for en nærmere prat. Mer om humanistisk gravferd.