Hva er egentlig en humanistisk gravferd?

Humanistisk gravferd er en verdig og høytidelig minnemarkering i humanistisk ånd. Med fokus på den som har gått bort og fellesskapet som personen har vært en del av.

Sammen med de pårørende lager vi en vakker og personlig seremoni, der vi ser tilbake på og hedrer levd liv gjennom musikk, minnetaler, dikt og sang.

En seremoni etter ditt ønske

Det er viktig at pårørende får full frihet til å forme seremonien i sitt bilde. Derfor er hver enkelt gravferdsseremoni hos oss personlig og unik, og som nært og verdig reflekterer den avdødes liv gjennom innslag som musikk, bilder og varme ord. Uansett hvordan dere ønsker det, hjelper vi dere å skape en vakker og minneverdig markering.

Se eksempel på hvordan en humanistisk gravferdsseremoni kan se ut.

Rom for ulike kultur-/tradisjonsuttrykk

Vi har ingen restriksjoner mot kulturelle eller religiøse programinnslag i våre seremonier. For mennesker er komplekse og mangfoldige, også i tro og livssyn. Det er grunnleggende for oss å gi plass til hele mennesket i våre seremonier. Hva som ønskes av sanger, salmer, rekvisitter og taler er helt opp til dere.

Dyktige seremoniledere

Noen etterlatte har klare formeninger om hvordan seremonien skal se ut. Andre har behov for mer bistand. Uansett er det fint å møte en av våre erfarne seremonileder med god kjennskap til gravferdsprosessen.

  • Våre seremoniledere bistår i planleggingen med å skape et verdig punktum for levd liv.
  • De lytter til de pårørende og kommer med forslag til innhold og regi – hvis de pårørende ønsker det.
  • Under seremonien vil seremonileder sørge for regien og holde minnetale for den avdøde.

Den viktige oppgaven gjennomføres alltid med verdighet og respekt for den avdøde og de etterlatte.

Ønsker du/dere en humanistisk gravferd?

Humanistisk gravferd i Humanistene er for alle som ønsker det. Uansett om den avdøde var medlem hos oss, eller ikke. Som oftest er det begravelsesbyrået som tar kontakt med oss, etter forespørsmål fra de pårørende. Men de pårørende kan også ta kontakt med oss direkte, dersom det er å foretrekke.

Vil dere vite mer om gravferd eller bestille gravferdsseremoni? kontakt oss på 21 89 99 10 eller via post@humanistene.no.