Er du humanist, du også?

Svært mange nordmenn er humanister uten å være medlem i en humanistisk organisasjon. Her er seks hypoteser fra oss om viktige humanistiske standpunkt. Hvor mange er du og vi enige i? Du får du en kjapp oppsummering når du er ferdig med denne litt uhøytidelige øvelsen.

Alle mennesker er like mye verdt
Alle mennesker skal ha like rettigheter
Mangfold er viktig for samfunnet
Folk må kunne tro på hva de vil
Vi har et ansvar for å ta vare på planeten vår
Alle folk bør kunne bestemme over egne liv.
Er du humanist, du også?
Du er enig med oss i {{userScore}} av {{maxScore}} påstander. Vi mener: Alle mennesker har lik verdi og skal ha like rettigheter. Folk skal kunne bestemme over egne liv. Mangfold er en verdi for samfunnet. Vi må ha respekt for alt liv på planeten. Folk kan tro på det de vil.
{{title}}
{{image}}
{{content}}