Å skape et rausere samfunn

Vi er et nasjonalt livssyn for humanister, etablert i 1997. Vi er en demokratisk, positiv og partipolitisk uavhengig organisasjon for alle humanister, og vi er representert i alle landets fylker.


Vi gir humanisme en moderne og inkluderende stemme

 • Å skape en rausere og mer nyansert dialog mellom individer og grupper på tvers av livssyn og andre ulikheter.
 • Å bidra til at mennesker opplever tilhørighet i et inkluderende og meningsskapende fellesskap.
 • Å skape humanistiske seremonier til alle livets faser. Alle våre seremonier er bygget på åpenhet og toleranse.

Humanismen som livssyn

 • Alle mennesker er verdifulle i kraft av å være mennesker.
 • Menneskeverdet er medfødt og kan ikke mistes.
 • Alle mennesker er like mye verdt.
 • Menneskets verdighet og likeverd er selve grunnmuren i humanismens menneskesyn.
 • Alle mennesker har grunnleggende friheter og rettigheter – og ansvar for fellesskapet.
 • Den enkelte har mulighet for å være seg selv, i frihet og med verdighet, i fellesskap med andre.

Vår forståelse av humanismen

 • Vi mener vitenskapen og den menneskelige fornuft har vist hvordan verden og mennesket ble til, og hvordan vi gjennom evolusjon har blitt til deg og meg slik vi er her og nå.
 • Vi er tilhengere av en religionsnøytral stat og likeverd mellom alle livssyn.
 • Vi gir den enkelte frihet til selv å svare på om det finnes noen guddommelig, åndelig eller overnaturlig virkelighet utenfor mennesket og det vi kan se og beskrive gjennom vitenskapen, eller ikke.
 • Vi anerkjenner mennesker som likeverdige – uansett tro og tvil.
 • Vi er åpne for ulike kultur- og tradisjonsuttrykk i våre seremonier, inkludert religiøse symboler og innslag.
 • Vi ønsker mangfold hjertelig velkommen i egne rekker og tror dette er en styrke og en berikelse for samfunnet.
 • Vi ønsker å skape inkluderende fellesskap og bidra til et rausere fellesskap rundt oss.

Logg inn med Bank-ID
(slik at vi vet at du er deg)
og fyll ut skjemaet på et blunk!