Dagsorden

Humanistene vil bidra til å sette dagsorden i Norge. Fordi et humanistiske perspektiv er viktig i norsk samfunnsliv. For å bli hørt er det viktig at vi er tydelige på hva vi tenker og mener. Vi ønsker en nyansert debatt med plass til mangfold og dialog. Det er for få spørsmål og for mange svar i verden – og de fleste tanker har ennå ikke vært tenkt..!

NRK Radio

Ekko NRK 15. april 2021 – Om eksistensiell helse.

Kronikker/debattinnlegg

Psykologisk.no 23. jan 2021 –– Eksistensiell helse – et nøkkelbegrep under pandemien

Verdidebatt 30. des. 2020 –– Døden – det vi alle har til felles

Trønderdebatt 6. des 2020 –– Om likestilling og funksjonsnedsettelse

Adresseavisa 1. des 2020 –– Staten må sørge for at Jehovas vitne og andre umiddelbart avvikler sine «domstoler».

Trønderdebatt 30. nov 2020 –– Hva er kristne verdier?

Magasin

Folkehøgskolemagasinet april 2021, Frilynte folkehøgskoler – Om humanisme.

Blogger

Hva er humanisme?

Humanisme er kjærlighet for alle.

Humanismens historie.

Humanisme og mangfoldet i naturen.

Flere blogger for enhver smak.

Seremonier

Se vår folder om Humanistisk gravferdsseremoni

Har du lyst å bli medlem hos oss?

Stadig flere mennesker blir bevisste sitt livssyn og velger deretter. Det hevdes at minst halvparten av nordmenn er humanister – og uten å være medlem av et humanistisk livssynssamfunn.

Vi tror at raus humanisme er viktig for å skape et litt bedre samfunn. Derfor er det kjempeviktig at du blir medlem hos oss – du kan nemlig gjøre en forskjell!

BLI MED I HUMANISTENE – det er enkelt, gratis – og viktig!