Camp22 humanistisk konfirmasjon

Humanistisk konfirmasjon Vestlandet og Sørlandet

Sommerleir med konfirmasjonskurs på Vestlandet og Sørlandet

Vi har lyttet til ungdommens ønsker. Derfor inviterer vi i 2022 til en spennende og tankevekkende sommerleir, spekket med morsomme aktiviteter og kurs om viktige ungdoms- og samfunnsaktuelle tema.

Påmeldingen for 2022 er nå åpen!

Feststemt seremoni i september 2022

Sommerleiren gjennomføres i sommerferien 2022. Programmet avsluttes med en høytidelig og vakker ungdomsseremoni der vi feirer ungdommene med noen taler, musikk og sang – og gjerne med bidrag fra ungdommene selv.

Avslutningsseremoniene gjennomføres i september 2022 i trivelige lokaler i hhv. Oslo, Bergen og Trondheim – og med god plass, slik at familie og gode venner kan være til stede.

Camp22 humanistisk konfirmasjon

Tid & sted

Sommerleiren CAMP22 går over fem dager i skolens sommerferie i 2022 og gjennomføres på trivelige folkehøgskoler i nærheten av Oslo, Bergen og Trondheim. Alle ungdommer som ønsker det kan delta, uavhengig av bosted.

Fana – sør for Bergen

 • Sommerleiren gjennomføres 27. juni – 1. juli (uke 26) ved Fana Folkehøgskole, ved fjorden rett sør for Bergen sentrum.
 • Avslutningsseremoni i Åsane kulturhus, Bergen, lørdag 10. september 2022 kl 12:00.

Kursavgift

 • Hvis minst én foresatt er medlem i Humanistene: 3.900 kr.
 • Hvis ingen er medlem: 5.400 kr.
 • Vi har søskenrabatt – ta kontakt!
 • Kursavgiften dekker kostnader for kurs, kost, losji og aktiviteter ved leirstedet, samt avsluttende seremoni.
 • Kostnader for reise til og fra kurssted og avslutningsseremoni er ikke inkludert i prisen.
 • Vi legger til rette for at man kan reise sammen til kursstedet med offentlig transport fra Oslo, Bergen og Trondheim.

Camp22 – konfirmasjonskurs på sommerleir

Påmelding og betaling

Påmeldingen til ungdomsseremonien CAMP22 er åpen og betaling skjer ved påmelding.

Full refusjon ved avbestilling i løpet av 2021.

Vi har god plass og alle kan delta der de måtte ønske, uavhengig av hjemsted.

Spørsmål?

For spørsmål om humanistisk ungdomsseremoni og sommerleiren CAMP22, er det bare å skrive til oss eller slå på tråden.

Bestilling • Sommerleir 27. juni – 1. juli 2022 (uke 26) ved Fana Folkehøgskole, ved fjorden rett sør for Bergen sentrum.
 • Høytidelig avslutningsseremoni i Åsane kulturhus, Bergen, lørdag 10. september 2022 kl 12:00.

Les mer om Camp22 – humanistisk sommerleir og konfirmasjonskurs i nytt konsept


Les mer om å velge humanistisk konfirmasjon (som det het før i tiden)


Camp22 humanistisk konfirmasjon

Humanistisk konfirmasjon 2022

Sommerleir med konfirmasjonskurs

Vi har lyttet til ungdommens ønsker. Derfor inviterer vi i 2022 til en spennende og tankevekkende sommerleir, spekket med morsomme aktiviteter og kurs om viktige ungdoms- og samfunnsaktuelle tema.

Påmelding er fortsatt mulig – ta kontakt!


Tid & sted

 • Sommercamp 1. – 5. august 2022 (uke 31) på Toten Folkehøgskole i landlige omgivelser i Mjøsregionen.
 • Avslutningsseremonier i september i Trondheim, Bergen og Oslo.

Camp22 humanistisk konfirmasjon


Kursavgift

 • Hvis minst én foresatt er medlem i Humanistene er prisen 3.900 kr, hvis ingen er medlem 5.400 kr. Søskenrabatt.
 • Kursavgiften dekker kurs, kost, losji og aktiviteter på campen, samt avsluttende seremoni.
 • Kostnader for reise til og fra kurssted og avslutningsseremoni er ikke inkludert i prisen.
 • Vi legger til rette for at man kan reise sammen til kursstedet fra Oslo, Bergen og Trondheim.

Camp22 humanistisk konfirmasjon

Påmelding og betaling

Registrering pågår nå og du betaler ved påmelding. Har du spørsmål om CAMP22 – skriv eller slå på tråden!

Les mer om Camp22 – humanistisk sommerleir og konfirmasjonskurs i nytt konsept


Les mer om å velge humanistisk konfirmasjon (som det het før i tiden)


Takk for din påmelding til CAMP23

Camp23

CAMP23 – humanistisk ungdomsseremoni

Humanistisk sommerleir

– et spennende alternativ til vanlig, humanistisk konfirmasjon

Vi inviterer ungdom fra hele landet til en spennende og tankevekkende sommerleir, fullpakket med morsomme aktiviteter og interessante kurs i viktige og samfunnsaktuelle tema.

Opplegget er utviklet etter innspill fra ungdommen selv som et godt alternativ til tradisjonell humanistisk eller borgerlig konfirmasjon.

Påmeldingen er åpen – begrenset antall plasser!

Camp23Dette er CAMP23

 • CAMP23 samler ungdom fra hele landet til en opplevelsesrik sommerleir med spennende kurs, morsomme aktiviteter og nye vennskap.
 • Leiren arrangeres over fem dager i august og gjennomføres i naturskjønne omgivelser på Toten frilynte folkehøgskole.
 • Vi organiserer bli-kjent treff i forkant og felles reise til campen.
 • CAMP23-programmet avsluttes med høytidelige seremonier i september 2023 – i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og eventuelle andre byer med mange påmeldte.

Camp23

Spennende kurs i viktige, samfunnsaktuelle tema

I løpet av oppholdet vil ungdommene delta på en spennende kursrekke, med engasjerende kursholdere fra relevante ungdomsorganisasjoner. Vi har tidligere fått besøk fra bl.a. FN-sambandet, Natur og Ungdom, Dembra, PRESS og Skeiv Ungdom.

Kursene tar for seg viktige og samfunnsaktuelle tema på en interaktiv og kreativ måte, som utfordrer ungdommen til å reflektere, vurdere og ta egne standpunkt. Aktuell tematikk er humanisme og egenkraftmobilisering, demokrati og deltakelse, etikk, mangfold og inkludering, natur og miljø, og kjønns- og seksualitetsmangfold.

Målet med kursene er å gi ungdommene verktøy til å forstå litt mer av den verden vi lever i – og deres viktige rolle i den.

Camp23

Fokus på fellesskap og inkludering

Et leiropphold gir helt andre muligheter for å knytte sosiale bånd enn ukentlige samlinger og klasseromsundervisning. CAMP23 samler ungdom fra hele landet og innbyr til minnerike opplevelser og nye vennskap.

Vi har lagt stor vekt på at ungdommene skal bli godt kjent med hverandre. Gjennom å gjøre det aller meste sammen alle sammen, skaper vi trygge og inkluderende fellesskap. I tillegg til felles undervisning og måltider, organiserer vi morsomme sosiale aktiviteter hver eneste dag. Som f.eks. buldring i gymsalen, kunstverksted, quiz, badeutflukt, og skogstur.

Avslutningsseremoni

CAMP23 avsluttes med en høytidelig seremoni der vi feirer ungdommene, med blant annet taler, musikk og sang, gjerne med bidrag fra ungdommene selv. Seremoniene blir avholdt i september i trivelige lokaler i landets største byer med god plass til familie og venner som publikum. Ved flere påmeldte fra andre byer eller tettsteder vil vi vurdere å arrangere seremonier også der.

Camp23

Praktiske detaljer

CAMP23 arrangeres i to puljer sommeren 2023. Velg ut fra hva som passer deg best:

 • PULJE 1: 31. juli – 4. august (uke 31)
 • PULJE 2: 7. august – 11. august (uke 32)

Vi organiserer felles reise med buss, fly eller tog fra de største byene i Norge, samt felles bussreise for alle fra Oslo Lufthavn Gardermoen til og fra Toten folkehøgskole. Deltakere fra andre byer vil kunne reise med oss fra de større byene eller Oslo Lufthavn Gardermoen.

Kursavgift

 • Dersom én foresatt er medlem i Humanistene: Kr 3.900
 • Hvis ingen er medlem: Kr 5.400

Kursavgiften dekker kostnader for kurs, kost og losji ved leirsted, samt avslutningsseremoni.

Kostnader for reise til og fra leirsted kommer i tillegg og må dekkes av deltakeren selv.

Ta kontakt med oss dersom kostnaden blir en utfordring, så finner vi en løsning sammen.

Les mer om Camp23 – humanistisk sommerleir og konfirmasjonskurs i nytt konsept


Les mer om det å velge noe annet enn vanlig konfirmasjon.


Bryllup i korona-tiden