Camp22 humanistisk konfirmasjon

Humanistisk konfirmasjon Vestlandet og Sørlandet

Sommerleir med konfirmasjonskurs på Vestlandet og Sørlandet

Vi har lyttet til ungdommens ønsker. Derfor inviterer vi i 2022 til en spennende og tankevekkende sommerleir, spekket med morsomme aktiviteter og kurs om viktige ungdoms- og samfunnsaktuelle tema.

Påmeldingen for 2022 er nå åpen!

Feststemt seremoni i september 2022

Sommerleiren gjennomføres i sommerferien 2022. Programmet avsluttes med en høytidelig og vakker ungdomsseremoni der vi feirer ungdommene med noen taler, musikk og sang – og gjerne med bidrag fra ungdommene selv.

Avslutningsseremoniene gjennomføres i september 2022 i trivelige lokaler i hhv. Oslo, Bergen og Trondheim – og med god plass, slik at familie og gode venner kan være til stede.

Camp22 humanistisk konfirmasjon

Tid & sted

Sommerleiren CAMP22 går over fem dager i skolens sommerferie i 2022 og gjennomføres på trivelige folkehøgskoler i nærheten av Oslo, Bergen og Trondheim. Alle ungdommer som ønsker det kan delta, uavhengig av bosted.

Fana – sør for Bergen

 • Sommerleiren gjennomføres 27. juni – 1. juli (uke 26) ved Fana Folkehøgskole, ved fjorden rett sør for Bergen sentrum.
 • Avslutningsseremoni i Åsane kulturhus, Bergen, lørdag 10. september 2022 kl 12:00.

Kursavgift

 • Hvis minst én foresatt er medlem i Humanistene: 3.900 kr.
 • Hvis ingen er medlem: 5.400 kr.
 • Vi har søskenrabatt – ta kontakt!
 • Kursavgiften dekker kostnader for kurs, kost, losji og aktiviteter ved leirstedet, samt avsluttende seremoni.
 • Kostnader for reise til og fra kurssted og avslutningsseremoni er ikke inkludert i prisen.
 • Vi legger til rette for at man kan reise sammen til kursstedet med offentlig transport fra Oslo, Bergen og Trondheim.

Camp22 – konfirmasjonskurs på sommerleir

Påmelding og betaling

Påmeldingen til ungdomsseremonien CAMP22 er åpen og betaling skjer ved påmelding.

Full refusjon ved avbestilling i løpet av 2021.

Vi har god plass og alle kan delta der de måtte ønske, uavhengig av hjemsted.

Spørsmål?

For spørsmål om humanistisk ungdomsseremoni og sommerleiren CAMP22, er det bare å skrive til oss eller slå på tråden.

Bestilling • Sommerleir 27. juni – 1. juli 2022 (uke 26) ved Fana Folkehøgskole, ved fjorden rett sør for Bergen sentrum.
 • Høytidelig avslutningsseremoni i Åsane kulturhus, Bergen, lørdag 10. september 2022 kl 12:00.

Les mer om Camp22 – humanistisk sommerleir og konfirmasjonskurs i nytt konsept


Les mer om å velge humanistisk konfirmasjon (som det het før i tiden)


Camp22 humanistisk konfirmasjon

Humanistisk konfirmasjon for Oslo og Østlandet

Sommerleir med konfirmasjonskurs for Oslo og Østlandet

Vi har lyttet til ungdommens ønsker. Derfor inviterer vi i 2022 til en spennende og tankevekkende sommerleir, spekket med morsomme aktiviteter og kurs om viktige ungdoms- og samfunnsaktuelle tema.

Påmeldingen for 2022 er nå åpen!

Tid & sted

 • Sommercamp 1. – 5. august 2022 (uke 31) på Toten Folkehøgskole i landlige omgivelser i Mjøsregionen.
 • Avslutningsseremoni lørdag 17. september 2022 kl 12:00 på Cosmopolite Scene, Soria Moria, Oslo sentrum.

Camp22 humanistisk konfirmasjon


Kursavgift

 • Hvis minst én foresatt er medlem i Humanistene er prisen 3.900 kr, hvis ingen er medlem 5.400 kr. Søskenrabatt.
 • Kursavgiften dekker kurs, kost, losji og aktiviteter på campen, samt avsluttende seremoni.
 • Kostnader for reise til og fra kurssted og avslutningsseremoni er ikke inkludert i prisen.
 • Vi legger til rette for at man kan reise sammen til kursstedet med offentlig transport fra Oslo, Bergen og Trondheim.

Camp22 humanistisk konfirmasjon

Påmelding og betaling

Registrering pågår nå og du betaler ved påmelding. Det er full refusjon ved avbestilling før 31/12-21. Vi har god plass og du kan delta der du måtte ønske, uavhengig av hvor du bor. Har du spørsmål om CAMP22 – skriv eller slå på tråden!


Bestilling

Sommercamp 1. – 5. august 2022 Toten Folkehøgskole med avslutningsseremoni på Cosmopolite Scene ved Soria Moria, Oslo sentrum, lørdag 17. september 2022 kl 12:00.


Les mer om Camp22 – humanistisk sommerleir og konfirmasjonskurs i nytt konsept


Les mer om å velge humanistisk konfirmasjon (som det het før i tiden)


Takk for din påmelding til CAMP22

Camp22 – konfirmasjonskurs på sommerleir

Humanistisk konfirmasjon

Sommerleir og konfirmasjonskurs

Vi har lyttet til ungdommens ønsker. Derfor inviterer vi i 2022 til en spennende og tankevekkende sommerleir, spekket med morsomme aktiviteter og kurs om viktige ungdoms- og samfunnsaktuelle tema.

Opplegget er utviklet etter innspill fra ungdommen selv – som et alternativ til tradisjonell humanistisk eller borgerlig konfirmasjon. Og i en form ungdommene mener er mye bedre enn et titalls kvelder med klasseromsundervisning…

Om du vil være humanistisk konfirmant neste år, er du velkommen til ungdomsseremonien CAMP22!

Påmeldingen for 2022 er nå åpen!

Humanistisk konfirmasjon CAMP22

Dette er CAMP22

 • CAMP22 er en sommerleir i 2022 som inkluderer kurs og sosiale aktiviteter.
 • Arrangementet går over fem dager i skolens sommerferie og gjennomføres på flotte, frilynte folkehøgskoler på tre steder i Norge; på Østlandet, Vestlandet og i Trøndelag.
 • I løpet av oppholdet vil ungdommene delta på en rekke spennende kurs. Totalt utgjør det like mange kurstimer som ved ordinær konfirmasjonsundervisning.
 • Kursene tar for seg viktige og samfunnsaktuelle tema på en interaktiv og kreativ måte, som
  utfordrer konfirmantene til å reflektere, vurdere og ta egne standpunkt.
 • Aktuell tematikk er humanisme og menneskeverd, demokrati og deltakelse, etikk, mangfold og inkludering, klima og miljø, kropp og selvbilde, og psykisk helse.

Camp22 humanistisk konfirmasjon

 • Målet med kursene er å gi ungdommene verktøy til å forstå litt mer av den verden vi lever i – og deres viktige rolle i den.
 • Det er lagt stor vekt på at ungdommene skal bli godt kjent med hverandre. Gjennom gode samtaler og morsomme sosiale aktiviteter skal vi skape trygge og inkluderende fellesskap.
 • Vi inviterer også til en bli kjent-kveld før avreise – fysisk og/eller digitalt.
 • Konfirmasjonsprogrammet avsluttes med en vakker og høytidelig avslutningsseremoni i september 2022.

Våre flotte arrangementssteder i 2022


TRONDHEIM: Trøndelag og Nord-Norge

 • Sommerleir 20. – 24. juni (uke 25) ved Trøndertun FolkehøgskoleGimse i Melhus kommune, like sør for Trondheim.
 • Høytidelig avslutningsseremoni på kulturscenen Bifrost, Heimdal VGS, Trondheim, lørdag 24. september 2022 kl 12:00.

BERGEN: Vestlandet og Sørlandet

 • Sommerleir 27. juni – 1. juli (uke 26) ved Fana Folkehøgskole, ved fjorden rett sør for Bergen sentrum.
 • Høytidelig avslutningsseremoni i Åsane kulturhus, Bergen, lørdag 10. september 2022 kl 12:00.

OSLO: Østlandet

 • Sommerleir 1. – 5. august (uke 31) på Toten Folkehøgskole i landlige omgivelser i Mjøsregionen.
 • Høytidelig avslutningsseremoni lørdag 17. september 2022 kl 12:00 på Cosmopolite Scene, Soria Moria, Oslo sentrum

Les mer om Camp22 – humanistisk sommerleir og konfirmasjonskurs i nytt konsept


Les mer om å velge humanistisk konfirmasjon (som det het før i tiden)