Å leve et liv, ikke vinne en krig

Samefolkets dag er viktig

Verdier på A

Verdier på B

Verdier på C