Søke som seremonileder?

Vi søker flere åpne, tolerante og trygge seremoniledere til å lede skreddersydde seremonier – først og fremst til vielser og velkomstseremonier.

Du får grundig opplæring, da du rent formelt blir som deltidsansatt hos oss å regne. Du mottar et rimelig honorar for hver seremoni du gjennomfører og får alt av reisekostnader dekket i forbindelse med de enkelte oppdrag.

Er du interessert i humanisme?

Som seremonileder er du en av våre viktigste ambassadører. Du vil møte publikum som er nysgjerrig og spørrende på vårt livssyn og vår organisasjon. Og vi vil du skal være trygg på dine svar – som f.eks. om vår forståelse av raushet, inkludering og mangfold.

Er du fleksibel og løsningsorientert?

Alle som bestiller seremonier hos oss skal være trygge på at vi leverer en seremoni som den de drømte om og vi gjør alt for at dette skal skje. En annen og veldig trivelig side av oppdragey, er å lede planleggingsmøtet, hvor man blir litt kjent og planlegger seremonien.

Vil du lede seremonier for alle typer humanister?

Humanistene er til for alle som verdsetter humanismens raushet. Vi tilbyr skreddersydde seremonier for spesielle milepæler i mange folks liv. Til hen og hen, han og han, hun og hun, han og hun og hun og han. Med kulturelle/religiøse symboler/sanger/salmer fra en/flere kulturer/religioner er/har vært viktig for levd liv.

Har du tid til å gjøre minst fem seremonier i året?

Som seremonileder er du en viktig ressursperson for oss. Derfor er det viktig for oss å gi deg faglig påfyll, interessante oppgaver og et godt fellesskap. Vi forventer at du vil påta deg minimum fem seremonier årlig. Og du må være inneforstått med at høysesong for vielser også hos oss er fra mai til september.

Er du en av Humanistene?

For å kunne få og ha vigselsrett må du være medlem hos oss og ikke i noe annet tros- eller livssynssamfunn. Les mer om medlemskap.

En vigsler er mellom 23 og 75

Og det er jo greit å kunne være med noen år… Forskrift vigselsrett i livssynssamfunn.

Vi foretar seremonier over hele landet

Her kan du se hvor våre seremoniledere holder til. Og siden de både er mobile og fleksible, er det så godt som alltid en av dem like i nærheten…

Svarte du JA til alt?

Fyll ut skjemaet, send inn – og vi tar kontakt!