Bli medlem, du også!

Det sies at alle nordmenn er født humanister. Og at minst halvparten har et humanistisk livssyn gjennom hele sitt liv uten å være medlem i et humanistisk livssynssamfunn. Er også du en av oss..? Da er det kjempeviktig at du blir med for å skape et rausere samfunn.

Har du sans for raus humanisme?

 • Likhet, frihet og rettferdighet for alle mennesker
 • Alle mennesker har lik verdi
 • Folk skal kunne bestemme over egne liv
 • Mangfold er en verdi for samfunnet som vi skal ta vare på og dyrke
 • Respektere alt liv og ta vare på planeten vi lever på
 • Bekymring over økende konfliktnivå i verden

Er du enig i disse punktene er du sannsynligvis en raus humanist du også.

Humanisme er viktig i kampen for et bedre samfunn.  

Bli med – det er gratis, enkelt og viktig!

Medlemsfordeler

Hvorfor bli medlem?

 • Du blir del av en raskt voksende og raus humanistisk bevegelse. Du vil være med å gi humanismen en moderne og inkluderende stemme, og du signaliserer at du som humanist er bevisst, nytenkende og tolerant.
 • Vi setter mennesket i sentrum i livet og verden rundt oss. Hos oss er mennesket målestokken i spørsmål om etikk og moral, om godt og ondt. Ingen må forklare hvor de kommer fra, hva de tror på eller hvem de er.
 • Humanistforbundet er en demokratisk og åpen organisasjon for alle humanister. Med ståsted i et raust humanistisk livssyn kan vi sammen trygge veien videre i de store og små valg for folk rundt oss.

Medlemskap

 • Vi er det eneste humanistiske forbundet hvor det er gratis å være medlem.
 • Vi mottar tilskudd for ditt medlemskap fra stat og kommune.
 • Barn under 15 år må meldes inn av foreldre/foresatte – det er bare å ta kontakt med oss per epost. Etter fylte 15 bestemmer en dette selv. 

Praktisk informasjon

Hvem kan bli medlem – og hvordan?

 • Gratis medlem
  • Norsk statsborger bosatt i Norge.
  • Utenlandske statsborgere bosatt i Norge og registrert i Folkeregisteret.
 • Man kan være gratis medlem kun i ett tros-/livssynssamfunn i Norge.
 • Er du medlem i et annet tros-/livssynssamfunn, er det kun du selv som kan melde deg ut, noe som må gjøres før eller samtidig med innmelding.
 • Er du usikker på om/hvor du er medlem, kan du sjekke dette hos Brønnøysundregistrene på telefon 75007500.
 • Hvis du tror du er medlem i Den norske kirke, er dette meget enkelt å sjekke her.
 • Utmelding er som regel problemfritt. Hos eksempelvis Den norske kirke kan du melde deg ut på www.utmelding.no og hos Human-Etisk Forbund via epost til medlem@human.no. Utmelding av Humanistene gjøres per epost.

Personvern

Dine personopplysninger er hellige for oss. Siden det er fødselsnummeret som er nøkkelen inn i offentlige systemer, ber vi ber om dette ved registrering. Det er også viktig at du leser gjennom vår personvernerklæring

INNMELDINGSSKJEMA