Velkommen til oss i Humanistene!

 • Humanistene er en offentlig godkjent livssynsorganisasjon.
 • Vårt livssyn som fremmer rause, humanistiske verdier for et bedre samfunn.
 • Vi er en selvstendig og partipolitisk uavhengig bevegelse med hovedkontor i Oslo og seremoniledere over hele landet.
 • Medlemskap hos oss er gratis!

Illustrasjon: Björg Thorhallsdottir

VIKTIGE HJERTESAKER

 1. Fremme humanisme for å skape et rausere samfunn for alle.
 2. Kontinuerlig arbeide for menneskeverd, likeverd og menneskets rettigheter.
 3. Jobbe for inkludering og fellesskap i kampen mot diskriminering og rasisme.
 4. Aktivt medvirke til en nyansert og konstruktiv dialog.
 5. Bidra med omsorg for natur og miljø, og alt liv rundt oss.

DE 15 BUD

8 bud for

 1. Vi skal fortelle historier om raushet
 2. Vi skal forsvare retten til å være ulik
 3. Vi skal forsterke respekt for alt liv på planeten
 4. Vi skal fordomsfritt gi rom for møter mellom folk
 5. Vi skal forandre verden for andre
 6. Vi skal forbedre oss år for år
 7. Vi skal forbløffe folk med glede, humør og magi
 8. Vi skal forankre vår kamp for ukrenkelig menneskeverd

7 bud mot

 1. Vi vil motarbeide polarisering og utenforskap
 2. Vi vil motsette oss dogmatiske tenkemåter
 3. Vi vil motstå å skjære alle mennesker over en kam
 4. Vi vil stå imot når urettferdighet oppstår
 5. Vi vil motvirke ensomhet og meningsløshet
 6. Vi vil motivere til mot og til å handle
 7. Vi vil være en motvekt til et fordomsfullt samfunn
The world is at your feet

Et rausere samfunn

Vi tror raushet er viktig for å skape et bedre samfunn – med utgangspunkt i

 • verdier som likhet, frihet og rettferdighet,
 • at alle mennesker har lik verdi,
 • at folk kan bestemme over egne liv,
 • at inkludering og mangfold er viktig for samfunnet,
 • respekt for alt liv på planeten, og
 • at vi som humanister kan bidra til et bedre samfunn.

Basert på dette grunnlaget tilbyr vi nære og høytidsstemte seremonier for livets store øyeblikk.

Björg Thorhallsdottir

Gratis medlemskap!

 • Det koster ingen ting å være medlem i Humanistene.
 • Du kan være medlem kun i ett tros-/livssynssamfunn i Norge.
 • Du må være norsk statsborger eller være bosatt i Norge.
 • Er du utenlandsk statsborger, må du være folkeregistrert i Norge.
Humanistene
 • Humanistene

  Les gjerne mer om hva vi gjør – og hvordan.

 • Administrasjon

  Vi holder styr på tusenvis av medlemmer, hundrevis av seremonier og et hundretalls seremoniledere.

 • Seremoniledere

  Våre seremonier tilpasses hver enkelt, der vi bidrar med omsorg, inspirasjon, refleksjon og kompetanse.

 • Styret

  Engasjerte styremedlemmer er superviktig for en organisasjon som vil gjøre verden litt bedre.