7 gode grunner til å bli med i Humanistene

Vi trenger flere medlemmer med på laget! Er også du humanist, men ikke medlem enda?

1: Medlem i en raus humanistisk bevegelse

Du blir en viktig del av en humanistisk bevegelse som jobber for å skape et rausere samfunn – et samfunn basert på viktige humanistiske verdier som likeverd, rettferdighet, frihet og toleranse. Det er viktig i en verden der spenninger og splittelser mellom folkegrupper synes å øke. Ditt medlemskap gir oss mer innflytelse og endringskraft.

2: Et verdifullt fellesskap

Som medlem blir du del av et fellesskap av likesinnede. Vi utveksler meninger, lærer og blir inspirert av hverandre. Vi diskuterer ivrig, men har alle tro på at humanismen er viktig og verdifull. I Humanistene kan vi sammen utgjøre en forskjell!

3: Aktiv deltakelse i å påvirke prioriteringer

Våre medlemmer har selvsagt stemmerett ved landsmøtet og mulighet til påvirke veivalg og prioriteringer. For vi elsker engasjerte medlemmer! Har du en idé til en kampsak, aktivitet eller arrangement vil vi gjerne høre fra deg.

4: Oppdateringer med interessant påfyll

Hver måned får du tilsendt vårt nyhetsbrev med aktuelle saker og nyttig informasjon. Det kan eksempelvis være debattsaker og blogginnlegg, historier fra seremonier og arrangementer, eller tips til relevant lesestoff og dokumentarfilmer.

5: Invitasjon til spennende aktiviteter og events

Humanistene skaper meningsfulle møteplasser og økt engasjement blant våre medlemmer. Derfor inviterer vi ofte til morsomme, tankevekkende og lærerike sammenkomster, webinarer og temakvelder.

6: Gratis medlemskap

Til forskjell fra andre humanistiske livssynssamfunn, koster det ingenting å være medlem hos oss. Vi får tilskudd for ditt medlemskap fra stat og kommune.

7: Gode priser på seremonier, events og tjenester

Humanistene tilbyr humanistiske seremonier til alle som ønsker å markere store begivenheter i livet, som det øyeblikket der to personer gir hverandre sitt ja, eller der et nytt familiemedlem ønskes høytidelig velkommen. Eller den helt nye arv-/fremtidsfullmaktstjenesten «MyLegazy».

Les mer om medlemskap og meld deg inn her – det er gratis og viktig!