Hei – og velkommen!

HUMANISTENE er et livssynsamfunn som fremmer humanistiske verdier som likhet, frihet og menneskeverd.
Vi er en frittstående og partipolitisk uavhengig, bevegelse representert over hele landet og ble etablert i 1997.

Et rausere samfunn

Vi tilbyr nære, minneverdige og respektfulle seremonier for livets store øyeblikk, og som en humanistisk, dynamisk bevegelse verdsetter og anerkjenner vi

 • verdier som likhet, frihet og rettferdighet,
 • at alle mennesker har lik verdi,
 • at folk kan bestemme over egne liv,
 • at inkludering og mangfold er viktig for samfunnet,
 • respekt for alt liv på planeten vår, og
 • at vi som humanister kan bidra til et bedre samfunn.

Et bedre samfunn

 • Vi er et åpent og transparent livssynssamfunn som vil inspirere mennesker til å skape et bedre samfunn – og et litt bedre liv.
 • Vi skal være en moderne og inkluderende stemme i den offentlige samtalen – på tvers av religion, legning, kjønn, alder, kultur og tradisjon.
 • Vi tror på en raus og nyansert dialog, på tilhørighet og inkluderende fellesskap.

Å bli medlem i tros- og livssynssamfunn i Norge

Gratis medlemskap

 • Du kan være gratis medlem kun i ett tros-/livssynssamfunn.
 • Du må være norsk statsborger eller være bosatt i Norge.
 • Utenlandske statsborgere må være folkeregistrerte i Norge.
 • Humanistene

  Les gjerne mer om hva vi gjør – og hvordan.

 • Administrasjon

  Vi holder styr på tusenvis av medlemmer, hundrevis av seremonier og et hundretalls seremoniledere.

 • Seremoniledere

  Våre seremonier tilpasses hver enkelt, der vi bidrar med omsorg, inspirasjon, refleksjon og kompetanse.

 • Styret

  Engasjerte styremedlemmer er superviktig for en organisasjon som vil gjøre verden litt bedre.