Et fellesskap for alle humanister

Sammen for et rausere samfunn

Vi fremmer en åpen og inkluderende humanisme med stort rom for menneskelig mangfold og variasjon. Vårt mantra er «humanisme for et rausere samfunn» og våre kjerneverdier er menneskeverd, likeverd, frihet og ansvar.

Det unike med oss er at vi inkluderer alle humanister – også de som har en tro eller tvil. Det viktigste for oss er at våre medlemmer identifiserer seg med og støtter de humanistiske kjerneverdiene og hva det betyr i praksis for samfunnet vårt.

Vi tror at humanisme kan være en kraft som bringer folk sammen på tvers av forskjeller og uenigheter. Med tro på at mennesker har et iboende potensiale for å gjøre en positiv forskjell, og ambisjon om å skape et trygt og godt samfunn for alle.

Våre hjertesaker

  • Å fremme humanisme for å skape et rausere samfunn for alle
  • Å arbeide for menneskeverd og mot sosial ulikhet
  • Å jobbe for inkludering og mot diskriminering
  • Å aktivt medvirke til et inkluderende ytringsklima og nyansert dialog
  • Å arbeide for å bevisstgjøre menneskets ansvar med hensyn til natur og miljø
Camp22 ungdomsseremoni

Reisebrev fra CAMP22

Ytringsfrihet
Humanistisk vielse