Hei – og velkommen!

HUMANISTENE er et livssynsamfunn som fremmer humanistiske verdier som likhet, frihet og menneskeverd. Vi er en frittstående og partipolitisk uavhengig, bevegelse representert over hele landet og ble etablert i 1997.

Raus humanisme

Vi tilbyr nære, minneverdige og respektfulle seremonier for livets store øyeblikk, og som en humanistisk, dynamisk bevegelse verdsetter og anerkjenner vi

 • verdier som likhet, frihet og rettferdighet,
 • at alle mennesker har lik verdi,
 • at folk kan bestemme over egne liv,
 • at inkludering og mangfold er viktig for samfunnet,
 • respekt for alt liv på planeten vår, og
 • at vi som humanister kan bidra til et bedre samfunn.

Et bedre samfunn

 • Vi er et åpent og transparent livssynssamfunn som vil inspirere mennesker til å skape et bedre samfunn – og et litt bedre liv.
 • Vi skal være en moderne og inkluderende stemme i den offentlige samtalen – på tvers av religion, legning, kjønn, alder, kultur og tradisjon.
 • Vi tror på en raus og nyansert dialog, på tilhørighet og inkluderende fellesskap.

Å bli medlem i tros- og livssynssamfunn i Norge

Gratis medlemskap

 • Du kan være gratis medlem kun i ett tros-/livssynssamfunn.
 • Du må være norsk statsborger eller være bosatt i Norge.
 • Utenlandske statsborgere må være folkeregistrerte i Norge.
 • Humanistene

  Les gjerne mer om hva vi gjør – og hvordan.

 • Administrasjon

  Vi holder styr på tusenvis av medlemmer, hundrevis av seremonier og et hundretalls seremoniledere.

 • Seremoniledere

  Våre seremonier tilpasses hver enkelt, der vi bidrar med omsorg, inspirasjon, refleksjon og kompetanse.

 • Styret

  Engasjerte styremedlemmer er superviktig for en organisasjon som vil gjøre verden litt bedre.

Det er vi som skal takke

Seremonileder tok seg tid til å bli kjent med både oss og våre forlovere. Hun bidro på en måte som virkelig gjorde dette til vårt bryllup. Vi er så takknemlige!

Ann ChristinBrud

Vi er så fornøyde med seremonileder, innholdet hun planla for oss og gjennomføringen. Vi kunne ikke vært mer fornøyde – det ble en magisk vielse!

CarinaBrud

Me ville lage ein personleg seremoni. Og det ble høgtideleg, dynamisk, romantisk og storslått. Me kunne ikkje vore meir nøgd med valget av Humanistane. Tusen takk!

HadleBrudgom

Med Humanistene får du hjelp til å tilrettelegge en drømmeseremoni på dine premisser

FrøydisBrud

Vi kunne ikke vært mer fornøyd! Vi fikk det akkurat slik vi hadde ønsket!

AmalieBrud

Profesjonell fra start til slutt – den perfekte gjennomføring.

NjaalBrudgom
2021 © Humanistene